Common Culture of Umeå

Spelkultur

Projektbeskrivning

Spel, såväl dator- som brädspel, något vi intresserar oss för. Spel med fri och öppen källkod och grafik gör dessutom hela upplevelsen ännu roligare!

Minetest är ett av de spel som CCOU använder sig av ur kreativ samt pedagogisk aspekt.

Osjälvständighetsfestivalen

Projektbeskrivning

Osjälvständighetsfestivalen arrangeras i Umeå på midsommarafton. Det är en drogfri festival som är öppen för alla. Mer info finns på Osjälvs egen hemsida.

Geodata

Projektbeskrivning

CCOU arbetar med fritt och öppet licensierade kartor för att tillgängliggöra en geografisk drivkraft för kulturella engagemang.

Vi ser att när information och verktyg är fritt tillgängligt kan nyskapande projekt utvecklas med största möjliga potential. Att arbeta med kartor skapar en lokal anknytning, framtida kunskapsbevarande och inte minst samarbete mellan parter som upptäcker vilka andra verksamma som finns i närområdet.

En karta syns här om du har javascript aktiverat.

Delprojekt

OpenStreetMap

OSM är ett globalt, öppet projekt dit vi bidrar med information och kunskap. CCOU har utrustning som vi lånar ut till kartläggare som vill bidra med kartinformation till denna databas.

Öppna data

Open North är ett projekt mellan kommuner, universitet och andra organisationer i norra Sverige. CCOU främjar, förespråkar och nyttjar data från deras portal. En hel del geografiska uppgifter finns att tillgå och vidareutnyttja där.